Artistiaid

Rocet Arwel JonesFfôn: 07792134781 Ebost: rocetarwel@yahoo.com

Awdur a bardd. Ganed yn Rhos-y-Bol, Ynys Môn a’i addysgu yng Nghlwb Ffermwyr Ifanc Rhos-y-bol, Ysgol Uwchradd Amlwch a Phrifysgol Cymru Aberystwyth. Ef yw Cadeirydd Adran Gymraeg Pwyllgor Aelodau yr Academi. Mae’n Lyfrgellydd yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Jambo Caribw! - taith i Borth Uffern. Sgwrs am daith gerdded yn Kenya.

Diolch i Nhrwyn Sgwrs am ei daith i’r India.

Y Jonesiaid Sgwrs am bobl a lleoedd ym mhedwar ban byd sy’n arddel (ac yn gwrthod arddel) yr enw Jones.

Cymdeithas Loerig Drws y Nant 18G Darlith yn seiliedig ar y cerddi sydd wedi goroesi i’r Gymdeithas hynod hon a gyfarfyddai yn Nhafarn Nrws y Nant, rhwng Rhyd-y-main a’r Bala.

Dyddiadura Sgwrs am yr obsesiwn gyda’r arfer, a’r papur, a’r inc sydd angen i gadw dyddiadur.

Y Llyfrgell Genedlaethol Sgwrs am ei waith gyda’r Llyfrgell Genedlaethol.

Cerddi Fan Hyn Sgrws ar y gyfres o flodeugerddi ‘Cerddi Fan Hyn’ yn tynnu enghreifftiau o ardaloedd gwahanol.

Ffi: Ffi a chostau teithio i’w trafod.