Artistiaid

Rachel RosenCyfeiriad: Bryn Hyfryd, Seion, Caernarfon, Gwynedd LL55 3AF

Cyfeiriad: 3, Hendre Hall, Talybont, Gwynedd LL57 3YP

Ffôn: 01248 371116

Dysgais fod yn artist, cynllunydd a gweithiwr metal o’m pen a’m pastwn fy hun gan ganolbwyntio’n bennaf ar gerflunwaith dur ac archebion penodol. Rwyf hefyd wedi arddangos lluniau a gwaith aml-gyfryngol. Croeswir ymweliadau, wedi’u trefnu o flaen llaw, i’r gweithdy.