Artistiaid

Luned Rhys ParriCyfeiriad: 2 Fron Deg, Y Groeslon, Caernarfon, LL54 7TU

Ffôn: 07917 122675 / 01286 831870 Ebost: LunedRhysParri@btinternet.com

Artist yw Luned Rhys Parri, sy’n adnabyddus yn bennaf am ei cherfweddau 3D. Mae wedi ennill gwobrau am ei gwaith ac wedi arddangos ei gwaith dros Gymru, gan gynnwys Oriel Môn ac Oriel Tegfryn ym Miwmares. Mae’n gweithio yn y gymuned yn ogystal ag yn ei stiwdio yn y Groeslon.

Sgwrs gan Luned Rhys Parri Yn ei sgyrsiau bydd yn cyfeirio’n bennaf at y cymeriadau o Gymru a bortreadir ganddi a’u cefndir.

Ffi: £50 a chostau teithio