Artistiaid

Linda CaswellCyfeiriad: Gilfach Wen, Trawsfynydd, LL41 4UY

Ffôn: 01766 540237 Gwefan: www.lindacaswell.co.uk Ebost: lindacaswell@hotmail.com

Artist cerameg, yn gweithio yn bennaf mewn porslen. Agareware yw’r defnydd cyfoes o dechneg draddodiadol gyda lliw yn y clai ei hun, nid fel addurniad ar yr wyneb. Mae’r gwaith wedi ei fygu yn archwilio’r patrwm sy’n cael ei greu drwy ddal carbon yn y clai. Mae ei gwaith yn cynnwys gemwaith a sain clychau gwynt. Stiwdio ar agor drwy apwyntiad yn unig. Mae gan Linda Caswell Oriel yn ogystal sy’n arddangos ei gwaith cyfoes. Mae ar agor os gwneir trefniadau o flaen llaw. Ffoniwch ar gyfer cyfarwyddiadau, sat nav ddim yn gweithio.