Artistiaid

Jan Chipps B.A. / P.G.C.E Ffotograffiaeth Tirluniau a GweithdaiEbost: photos@janchipps.force9.co.uk

Caiff fy ngwaith ei ysbrydoli gan brydferthwch tirlun Cymru gan i mi fy lleoli ger Caernarfon, Gwynedd ar drothwy Parc Cenedlaethol Eryri. Fel ffotograffydd tirluniau a thiwtor ers dros 20 mlynedd gallaf gynnig gweithdai ffotograffiaeth ddigidol ar gyfer plant ac oedolion.

Meddaf ar brofiad o redeg prosiectau i Gyngor Celfyddydau Prydain Fawr yn ogystal â phrosiectau lleol ar bynciau amgylcheddol, ac rwy’n mwynhau gweld y siwrnai o ddarganfod a dysgu y mae’r prosiectau yma yn gynnig i gyfranogwyr o bob math.

Gweithdai ar gael drwy drefniant o flaen llaw.