Artistiaid

Huw JenkinsCyfeiriad: Plas y Dduallt, Tan y Bwlch, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Ffôn: 01766 590272 Gwefan: www.naturcymru.org.uk Ebost: huw.naturcymru@btinternet.com

Mae Huw Jenkins yn ohebydd cymunedol i Radio Wales ac yn gweithio i Natur Cymru, cylchgrawn chwarterol sy’n rhai yr holl wybodaeth am fywyd gwyllt Cymru.

Sgyrsiau posib:

‘Not Just a Pretty Place: Survival in Snowdonia’ yn edrych ar fyd natur, hanes, diwylliant ar ymdeimlad o gymuned sy’n goroesi neu sy’n ffynnu yng Ngogledd Cymru. ‘House on the Black Hillside. Dyddio blwydd gylch Plas y Dduallt a hen ddogfennau sy’n datgelu’r stori bywydau cyffrous yn Bro Ffestiniog.

Trigav (Slofenia) ac Eryri. Mae’r ddau barc cenedlaethol yma wedi eu cyfeillio ers 1993. Mae Huw yn dangos y cymariaethau rhwng y ddau barc wedi iddo dreulio amser yn byw yn yr hen Iwgoslafia.

Pris: 2 neu 3 tanysgrifiad i Natur Cymru, sy’n costio £16 yr un, a bydd y trefnwyd yn gallu eu defnyddio yn y raffl i’r gynulleidfa.