Artistiaid

Hen FeudyCyfeiriad: Ty’r Gawen, Llanegryn, Tywyn, Gwynedd LL36 9UG

Ffôn: 01654 710914 Gwefan: www.saa.co.uk/art/janewhittle Ebost: Jane.tyrgawen@googlemail.com

Mae Oriel Hen Feudy a’r ardd yn cynnig lle i arddangos lluniau, crefftau, cerflunwaith, printiadau, cardiau a llyfrau. Ffoniwch os gwelwch yn dda i drefnu ymweliad.