Artistiaid

Gareth Wyn JonesCyfeiriad: Gwanas Fawr, Brithdir, Dolgellau, Gwynedd LL40 2SH

Ffôn: 01341 422825 Ebost: gwanasfawr@gmail.com

Mae Gareth yn cynhyrchu printiau gwreiddiol unigryw, yn cynnwys prints sgrin, mono, prints stensil papur a thorluniau pren. Mae’r lluniau o longau a welir yn ei stiwdio agored, wedi eu creu drwy argraffu haenau o baent acrylig yn gymysg a chyfrwng printio acrylic. Mae’r delweddau morwrol o ganlyniad i’w diddordeb mewn hanes adeiladu llongau yng Ngogledd Cymru, yn arbennig yn y mannau canlynol, Penrhyn Llyn, Pwllheli, Porthmadog, Moryd y Fawddach ac Abermaw.