Artistiaid

Gareth GriffithCyfeiriad: 19 Llwybr Main, Mynydd Llandygai, Bangor

Ffôn: 01248 601081 Ebost: griffithgareth@hotmail.co.uk

Rwyn gweithio mewn amrywiol gyfyngau, mewn dau a thri dimentiwn wedi ei ysbrydoli gan amrywiol bethau.