Artistiaid

Fiona CollinsCyfeiriad: Ty Cynnes, Carrog, Sir Ddinbych, LL21 9LA

Ffôn: 01490 430551 / 07941 918159 Ebost: fionastory3@gmail.com

Rwy’n storïwr yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg, yn adrodd storiâu traddodiadol a chwedlau. Mae gen i ddiddordeb yn y cysylltiad rhwng tirwedd a chwedlau ac adrodd straeon am natur. Yn ddiweddar rwy wedi cyhoeddi casgliad o straeon lleol “Denbighshire Folk Tales” cyhoeddwyd gan The history Press,2011.