Artistiaid

Charlotte BellisCyfeiriad: Ty Newydd, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BS

Ffôn: 07880 706326 Gwefan: www.charlottebellis.co.uk Ebost: charlotte.bellis@hotmail.com

Yn bennaf rwy’n gweithio gyda porcelain i greu cerfluniau mawr i’w hongian, crogluniau a gemwaith. Rwy’n peintio yn ogystal ac mae gen rai argraffiadau cyfyngedig a chardiau. Mae fy ngwaith wedi ei ysbrydoli gan y tirlun prydferth yng Ngogledd Cymru a fy nghyfnodau yn teithio yn y Dwyrain Pell, mae g fy ngwaith wedi ei ddylanwadu gan y ffurf organig, gweadau a lliwiau sydd i’w gweld ym myd natur. Yn fy stiwdio gallwch ymweld â mi, cewch banned a gweld fy mhroses greadigol o’r dechrau i’r diwedd.