Artistiaid

Cath Aran



Cyfeiriad: 12 Caeberllan, Braichmelyn, Bethesda, Gwynedd. LL57 3PS

Ffôn: 01248 601130 / 07876254105

Cyfarwydd/Storiwraig Gwobrwyol ac Awdur. Mae Catherine wedi teithio led led Cymru a thramor yn adrodd straeon. Mae wedi ennill Gwobr Cymrodoriaeth yr Arts Foundation yn 2009 am Adrodd Stori. Mae hi hefyd yn awdures pum llyfr i blant.

Cath yn Clebran Sgwrs am sut mae dynes wedi medru gwneud bywoliaeth wrth barablu.

Chwedlau , Chwerthin a Chwarae Pwysigrwydd y stori wrth i blant dyfu a datblygu, a syniadau sut i ddenu plant i fyd y stori.

Mapio, Meddwl a Mynegi Sut y bydd storiwr yn paratoi stori i’w hadrodd yn gyhoeddus.

Ffi: £100 a chostau teithio.