Artistiaid

Annie HorsleyCyfeiriad: Ty’n y Parc, Llangwnnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NY

Ffôn: 01758 770492 Ebost: pandahorsley@live.co.uk

Cerflunwaith cerameg, crochenwaith, collage, printio, peintio a thecstilau yw fy ngwaith. Mae fy ysbrydoliaeth yn dod o ysbryd a phrydferthwch Pen Llyn gyda’i straeon gwir a dychmygol. Gallwch ddod o hyd i hud, dirgelwch, chwedlau a byd bydol yn fy ngweithdy. Rhowch alwad neu e-bost cyn dod draw. Rwy’n gwneud gweithdai yn ogystal.