Artistiaid

Anna FonCyfeiriad: Ty’n Mynydd, Nasaerth, Gwynedd

Ffôn: 01286 881359 Ebost: annafon1@aol.com

Casgliadau o brintiadau wedi eu hargraffu gyda llaw gyda blociau pren a phlatiau leino, gwaith ar sidan a chasgliadau o ffotograffiaeth, rhai wedi eu fframio ac eraill ar gynfas.